Hemfosa Samfunnsbygg

En nær og langsiktig utleier

Hemfosa Samfunnsbygg eier, forvalter og utvikler samfunnsbygg i et langsiktig perspektiv. Vi er gårdeier for barnehager, skoler, myndigheter, kommuner, rettsvesen, politi og helseaktører. Vårt mål er å gjøre en like god jobb for våre leietakere som de gjør for samfunnet vårt.

Våre leietakere utfører flere av landets viktigste tjenester, og har svært ulike behov for å prestere optimalt. Gjennom skreddersydde løsninger og langsiktig drift er vi mer enn en eiendomspartner. Vi er en aktiv støttespiller slik at våre leietakere får de beste forutsetninger for å lykkes med sine oppgaver.

I Hemfosa Samfunnsbygg anser vi ikke jobben som over når nøklene leveres. Hemfosa Samfunnsbygg er en hands on-virksomhet hvor det å jobbe nært med leietakere og lokalsamfunn er en del av vår kultur. I Tønsberg jobber Howard og Bjørn som driftsansvarlige, og er til stede for våre leietakere.

Hemfosa Samfunnsbygg eier rundt 300 000 kvm og leier blant annet ut til Politiet, Domstolene, NAV, BUF-etat, Statens Vegvesen, Skatteetaten, NVE, fylkesmenn og fylkeskommuner. Selskapet er også gårdeier for to høyskoler og et universitet, samt det nye sykehuset til LHL på Gardermoen.

Selskapet er landsdekkende med hovedkontor i Oslo, samt fem regionkontorer. Hemfosa Samfunnsbygg AS er et datterselskap av Hemfosa Fastigheter AB, som er notert på Nasdaq Stockholm.