Fra “Smørfabrikken”
til “X-bygget”

I «Nye Statens Park» vil det være kontorlokaler og fasiliteter for ethvert behov – for både små og store bedrifter. Her vil man finne alt fra topp moderne nybygg til rehabiliterte bygg samt unike og historiske bygg.

Statens Park tilbyr kontorlokaler i ulike prissegmenter. Alle leietakere vil ha tilgang til våre moderne og fremtidsrettede fellesfasiliteter. Den planlagte utviklingen av Statens Park medfører betydelig økning av dagens bygningsareal og åpner for nye og større tilbud.

Bygg X – “signalbygget”

Bygg X er et nybygg og skal være signalbygget og selve hjertet i Statens Park. Det er her du vil finne bedriftsrestauranten, kafé, treningssenter, dusj, garderober mm. Herfra vil det også være direkte adkomst til vårt møteromsenter. Bygget vil tilfredsstille alle krav til moderne kontorlokaler.

Samlet leieareal er planlagt til 11 500 kvm
Leieareal fra 250 kvm

Bygg K1

K1 ligger ved inngangen til Statens Park og blir vårt første byggetrinn i moderniseringen av parken. Her planlegges en totalrenovering av eksisterende bygg. Dette blir et topp moderne og effektivt kontorbygg.

Bygg K2

Et av våre planlagte nybygg i Statens Park, som vil få en fantastisk fin eksponering. Et rent kontorbygg med gjennomgående gode kvaliteter, som egner seg meget godt som enbrukerbygg. En god mulighet til å gjennomføre reorganisering og nye strategier/miljø.

Leieareal fra 1000 kvm

Bygg D

Et meget arealeffektivt og solid bygg som per i dag er fullt utleid. I tillegg ligger dagens felles kantine i byggets første etasje, sammen med møteromsenter og auditorium. Bygget vil bli knyttet sammen med Bygg X når dette bygges. Bygg D vil inneholde det nye og utvidede møteromsenteret og dessuten et kontorhotell. På sikt vil det være mulig å leie lokaler fra 250 kvm.

Bygg A

Det opprinnelige fabrikkbygget fra slutten av 1800-tallet er en viktig del av historien til Statens Park, og er bevaringsverdig. Bygget blir totalrenovert innvendig mens fasadene bevares i størst mulig grad. Solide takhøyder og store vinduer kan bidra til det lille ekstra som definerer din virksomhet. I vårt reguleringsforslag er det også åpnet for at dette bygget kan benyttes til undervisning eller mer publikumsrettet virksomhet.

Leieareal fra 500 kvm

Bygg B

Bygget er i dag fullt utleid til blant annet NVE og NAV.

Bygg C

Bygget er i dag fullt utleid til Vestfold Tingrett.

Bygg F

Bygget er i dag fullt utleid til blant annet Skatteetaten. Bygget er det nyeste i Statens Park.

Bygg I

Bygget er i dag utleid til Fylkesmannen i Vestfold som flytter ut i løpet av 2020. Bygget har unik eksponering mot innfartsveien til Tønsberg og egner seg både som enbruker- og flerbrukerbygg. Det er planlagt full innvendig rehabilitering og bygget kan være innflyttingsklart høsten 2021.

Leieareal fra 500 kvm

Bygg J

Her har våre driftsansvarlige kontor i dag. Trevillaen ble oppført i 1929 og ble da brukt som bolig for familien til disponenten på smørfabrikken. I hagen bak villaen finner du et av Tønsbergs eldste eiketrær.

Nytt enbrukerbygg?

Har du en stor bedrift og ønsker et enbrukerbygg?
Ta kontakt!