Kontorlokaler til leie

Inspirerende fellesskap for fremtiden

Statens Park har lang historie for å huse viktige samfunnsfunksjoner. Beliggenheten har gjort at området, med sine om lag 800 arbeidstakere – er blant regionens viktigste næringsområder.  I Statens Park er det ikke bare plass til store, offentlige virksomheter. Vi tilbyr kontorer i alle størrelser, og områdets fortrinn er nettopp at her kan man vokse, eller slankes – men fortsatt være i samme område.

Statens Park skal utvikles videre: Nye bygg planlegges, og skjønnsom rehabilitering av de eksisterende byggene, sammen med tilførsel av parkmessige grønne lunger, skal befeste Statens Park i Tønsberg som regionens mest attraktive kontorbydel.

Vårt tilbud vil dekke alt fra fleksible kontorer av god standard til topp moderne lokaler tilrettelagt for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Helt sentralt i vår tankegang står leietakerens tilgang på fremtidsrettede lokaler og fellesfasiliteter.

Utviklingen av Statens Park skjer på grunnlag av Tønsbergs kommuneplan, og igangsettingen avhenger av at Bane NOR beslutter fremtidens togtilbud: InterCity-satsingen skal binde Tønsberg enda tettere til regionen og til Oslo-området. Gjennom helhetlig, miljøvennlig og fremtidsrettet fornyelse skal Statens Park være en viktig del av Tønsbergs satsing på fremtiden. Tett på Tønsberg stasjon.

Se fasilitetene

KONTAKT MEGLER

Pickup-points

Bedriftsrestaurant

EL-Billader

Møtesenter

Treningssenter

EL-Sykler

Fremtidens fasiliteter

I Statens Park skal vi tilby fellesfasiliteter som gjør det lettere for hver enkelt arbeidstaker å planlegge sin egen hverdag. Vi skal yte en service som gjør arbeidsplassen til et godt sted å være.

I et av våre nybygg planlegger vi en topp moderne og kvalitetsbevisst bedriftsrestaurant for hele parken, som tilbyr det lille ekstra fra frokost til kvelds. Et annet tilbud vil være tilgang til treningssenter og garderobefasiliteter for alle ansatte. Vi vil tilby felles møte- og konferansefasiliteter som vil være tilgjengelige både for parkens mange virksomheter og eksterne aktører, samt grønne, attraktive og mer uformelle møteplasser utendørs.

Men omfanget av servicetilbud kommer ikke til å stoppe der. Den beste fremtiden skaper vi sammen med alle som skal jobbe og trives i Statens Park.

Hemfosa Samfunnsbygg kjennetegnes av nærheten til våre leietakere, ivaretatt gjennom tilgjengelighet og fysisk tilstedeværelse.

Blant fasilitetene man ønsker å få på plass er:

  • Bedriftsrestaurant
  • Treningssenter
  • Møteromssenter
  • El-sykler
  • Elbillader
  • Pick-up points
  • Uteaktiviteter
  • Co-working fasiliteter
  • Kafé

Tett på leietakerne

Våre leietakere fyller viktige samfunnsfunksjoner. Vår jobb er å gjøre en like god jobb for dem som de gjør for samfunnet. Hemfosa ivaretar forvaltningsansvaret og de viktigste driftoppgavene med egne folk. 

I Statens Park er vi stolte av våre to fast ansatte driftsledere, som besitter stor kunnskap om eiendommen, byggene og våre leietakere. Takket være Howard Adams og Bjørn Boine Bjartnes kan vi love tilstedeværelse, tilgjengelighet og rask responstid.

Med Howard og Bjørn på plass i parken er den oppgaven i de beste hender.

HOWARD ADAMS
Driftsansvarlig Vestfold
+47 932 01 288
howard.adams@hemfosa.no

BJØRN BOINE BJARTNES
Driftsansvarlig Vestfold
+47 48 38 87 01
bjorn.bartnes@hemfosa.no

Det eldste bygget i det som i dag er Statens Park kom allerede i 1898. Da ble Tønsberg Margarinfabrikk, populært kalt «Smørfabrikken» eller bare «Smøret», etablert på tomta. Senere flyttet Farmand Såpefabrikk inn i bygget.

Utviklingen til en større næringspark med kontorarbeidsplasser skjedde først tidlig på 1990-tallet, da Fylkesmannen i Vestfold så behovet for å samle flere offentlige instanser på ett sted. De fleste byggene på eiendommen er oppført i perioden 1991 til 2006.

I dag huser Statens Park blant annet Fylkesmannen, NAV, Skatteetaten, Statens Vegvesen, NVE og Tønsberg Tingrett, og om lag 800 arbeidstakere har sitt daglige virke i Statens Park.

Hemfosa Samfunnsbygg AS kjøpte Statens Park i 2016. Selskapet har en lang investeringshorisont, og har kjøpt Statens Park for å forvalte og videreutvikle området for fremtiden. Reguleringsarbeidet som er startet (2018) har som mål å bygge en videreutvikling på områdets lange historie i Tønsberg. Nytt og gammelt, transformert og foredlet, med høy miljøstandard og respekt for menneskene og omgivelsene.

Foto: Vestfoldmuseene.

Dette bildet fra 1940-tallet viser «Smørfabrikken», som i dag benevnes som bygg A. Man ser også den hvite trevillaen som i dag benevnes som bygg J.