Kontorlokaler til leie

Inspirerende fellesskap for virksomheter med øye for morgendagen

Gjennom nybygg, rehabilitering og helhetlige plangrep skal Statens Park i Tønsberg utvikles til å bli regionens mest attraktive kontorbydel. Her vil vi tilby arealer til både små og store leietakere, fra 250 kvadratmeter og oppover, tilpasset behovene til nettopp din virksomhet.

Vårt tilbud vil dekke alt fra fleksible kontorer av god standard til topp moderne lokaler tilrettelagt for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Helt sentralt i vår tankegang står leietakerens tilgang på fremtidsrettede fellesfasiliteter.

Gjennom helhetlig, miljøvennlig og fremtidsrettet fornyelse skal vi gå fra grått til grønt – og fra parkering til park.

Vår idé er omgivelser, fasiliteter og tjenester som lar både store og små bedrifter skape effektive løsninger for sine ansatte. Resultatet er inspirerende fellesskap for virksomheter med øye for morgendagen.

Se fasilitetene

KONTAKT MEGLER

Pickup-points

Bedriftsrestaurant

EL-Billader

Møtesenter

Treningssenter

EL-Sykler

Fremtidens fasiliteter

I Statens Park skal vi tilby fellesfasiliteter som gjør det lettere for hver enkelt arbeidstaker å planlegge sin egen hverdag. Vi skal yte en service som gjør arbeidsplassen til et godt sted å være.

I et av våre nybygg planlegger vi en topp moderne og kvalitetsbevisst bedriftsrestaurant for hele parken, som tilbyr det lille ekstra fra frokost til kvelds. Et annet tilbud vil være subsidiert tilgang til treningssenter og garderobefasiliteter for alle ansatte. Vi vil tilby felles møte- og konferansefasiliteter som vil være tilgjengelige både for parkens mange virksomheter og eksterne aktører, samt grønne, attraktive og mer uformelle møteplasser utendørs.

Men omfanget av servicetilbud kommer ikke til å stoppe der. Den beste fremtiden skaper vi sammen med alle de som skal jobbe og trives i Statens Park.

Som en ansvarsfull og lydhør utleier skal Hemfosa Samfunnsbygg kjennetegnes av nærheten til våre leietakere, ivaretatt gjennom tilgjengelighet og fysisk tilstedeværelse i parken.

Blant fasilitetene man ønsker å få på plass er:

  • Bedriftsrestaurant
  • Treningssenter
  • Møteromssenter
  • El-sykler
  • Elbillader
  • Pick-up points
  • Uteaktiviteter
  • Co-working fasiliteter
  • Kafé

Tett på leietakerne

I Statens Park er vi stolte av våre to fast ansatte driftsledere, som besitter stor kunnskap om eiendommen, byggene og våre leietakere. Takket være Howard Adams og Bjørn Boine Bjartnes kan vi love tilstedeværelse, tilgjengelighet og rask responstid.

Våre leietakere utfører flere av landets viktigste tjenester. Vår jobb er å gjøre en like god jobb for dem som de gjør for landet. Med Howard og Bjørn på plass i parken kan vi trygt si at den jobben er i de beste hender.

HOWARD ADAMS
Driftsansvarlig Vestfold
+47 932 01 288
howard.adams@hemfosa.no

BJØRN BOINE BJARTNES
Driftsansvarlig Vestfold
+47 48 38 87 01
bjorn.bartnes@hemfosa.no

Historien om Statens Park

Det eldste bygget i det som i dag er Statens Park kom allerede i 1898. Da ble Tønsberg Margarinfabrikk, populært kalt «Smørfabrikken» eller bare «Smøret», etablert på tomta. Senere flyttet Farmand Såpefabrikk inn i bygget.

Utviklingen til en større næringspark med kontorarbeidsplasser skjedde først tidlig på 1990-tallet, da Fylkesmannen i Vestfold så behovet for å samle flere offentlige instanser på ett sted. De fleste byggene på eiendommen er oppført i perioden 1991 til 2006.

I dag huser Statens Park blant annet Fylkesmannen, NAV, Skatteetaten, Statens Vegvesen, NVE og Tønsberg Tingrett.

Foto: Vestfoldmuseene.

Dette bildet fra 1940-tallet viser «Smørfabrikken», som i dag benevnes som bygg A. Man ser også den hvite trevillaen som i dag benevnes som bygg J.